คณะเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่แนะแนว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่แนะแนวเขตภาคใต้ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ ระนอง วันที่ 11- 14 กรฏฎาคม 2560

guidance

guidance

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_plus