คณะเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่แนะแนว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่แนะแนวเขตภาคใต้ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ ระนอง วันที่ 11- 14 กรฏฎาคม 2560

guidance

guidance

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus