การแนะแนว

ติดต่อได้โดยตรงที่ : อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา (ผู้ช่วยฝ่ายแนะแนว/อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ))

เบอร์โทร : 064-257-5749

Line Id : infotech.pbru

คลิกสมัครเรียน

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus