ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา ๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๘.๐๐ น. ตักบาตรอาหารแห้ง
เวลา ๙.๐๐ น. ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ วางพานพุ่ม
ประธานในพิธีถวายราชสักการะ
– เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
– ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี
– จุดเทียนชัยถวายพระพร
– ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
– ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา
– ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
– มอบทุนการศึกษาประกวดเรียงความ
“ ทำดีด้วยหัวใจ”
– การแสดงเทิดพระเกียรติจากสาขาดุริยางคศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษาลงนามถวายพระพรชัยมงคล

*หมายเหตุ การแต่งกาย
-ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ (ชุดปกติขาว)
-นักศึกษา (ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ นักศึกษาหญิง กระโปรงทรงเอ)
-ประชาชนทั่วไป (เสื้อเหลือง)

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter