ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ทักษะ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์” และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

1.ทักษะการแข่งขันเขี

Read more