กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแต่งกาย :
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เครื่องแบบชุดปกติขาว
นักศึกษา ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
ประชาชนทั่วไป เสื้อสีเหลือง

Print Friendly, PDF & Email