กิจกรรมนำเสนอผลงานรอบสาม (คัดเลือก 100 ทีม) ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ SIPA

กิจกรรมนำเสนอผลงานรอบสาม(คัดเลือก 100 ทีม) ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ SIPA

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 ชั้น 8

Print Friendly, PDF & Email