กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 19,21 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Print Friendly, PDF & Email