กิจกรรม ดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 30 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม ดอนขังใหญ่ ครั้งที่ 30 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 8 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Print Friendly, PDF & Email