ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” และหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์”

Print Friendly, PDF & Email