ขอเชิญตัวแทนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Print Friendly, PDF & Email