ขอเชิญอบรม “การเขียนหนังสือราชการ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

ข่าวดีสำหรับศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีทุกท่านมาแล้วค่ะ

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม
“การเขียนหนังสือราชการ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสแกน QR Code เพื่อสมัครเข้ารับการอบรมได้ ฟรี!!
จำนวนจำกัด 100 ท่านเท่านั้นนะคะ

>> ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรม
>> เว้นระยะห่างในการอบรม 2 เมตร
>> ก่อนการเข้าอบรม จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้

Print Friendly, PDF & Email