ขอแสดงความยินดี!!📣กับนายก สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คนใหม่

📣📣!!ขอแสดงความยินดี!!📣📣
🔵กับนายก สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คนใหม่ 🔵

🎙🎙นายชัยวัฒน์ เขียวขำ🎙🎙
สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

================================================================
👉🏻ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน : 193 คน👈🏻

หมายเลข 1 : 104 คน
หมายเลข 2 : 66 คน
⛔️ไม่ประสงค์ลงคะแนน : 23 คน

Print Friendly, PDF & Email