ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเลื่อนเข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัย

Print Friendly, PDF & Email