ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Print Friendly, PDF & Email