ประชาสัมพันธ์โครงการ ED’s Possible เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดของท่านได้รับทราบและมาร่วมแบ่งปันแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ในเว็บไซต์

Print Friendly, PDF & Email