ผู้บริหารคณะร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการภายนอก

วันนี้ (24 มิ.ย. 2563) คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอพีไอ อินโนเวชั่น จำกัด โดยคุณชัยวัฒน์ กาแดง กรรมการผู้จัดการ และบริษัท เน็ตเวิร์ค ลิงค์ จำกัด โดยคุณธวัชชัย วรจักร กรรมการบริหาร ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ_๒๐๐๖๒_1
Print Friendly, PDF & Email