สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes

Print Friendly, PDF & Email