กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม รองคณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมนักศึกษา เข้าบริการวิชาการ หัวข้อ “กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม” ณ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Print Friendly, PDF & Email