อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดไสกระดาน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.oo น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดี ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งอาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วัดไสกระดาน ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

 

Print Friendly, PDF & Email