พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยคณาจารย์และ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู  ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
อาคารวิทยาภิรมย์


Print Friendly, PDF & Email