อาจารย์และนักศึกษา ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆะบูชา วัดสนามพราหมณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Activity

Print Friendly, PDF & Email