ประกาศ มรภ.พบ. เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ภาคนอกเวลา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 1/2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา 1) นวัตกรรมดิจิดัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ 2) เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 3) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

Announcement_Evening_1_2561

Announcement_Evening_1_2561_2

สมัครเรียน Online ที่ : http://admission.pbru.ac.th/admis/index.jsp

Print Friendly, PDF & Email