ประกาศ มรภ.พบ. เรื่อง การเปิด-ปิด ภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศ มรภ.พบ. เรื่อง การเปิด-ปิด ภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

Print Friendly, PDF & Email