ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” ณ National Pingtung University (NPTU), Taiwan ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” ณ National Pingtung University (NPTU), Taiwan ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 คลิ๊ก !!!

ดาวโหลดใบสมัครที่นี่

Print Friendly, PDF & Email