การประกวดคลิปวีดีโอ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561

scan25610322-140857

Print Friendly, PDF & Email