อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 น. อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา Drone Mission” จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีPrint Friendly, PDF & Email