การแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งแขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 ณ มศว ประสานมิตร ผลการแข่งขันนายศรพรหม นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

Print Friendly, PDF & Email