ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นายอัษฎากรณ์ ขันตี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล “ชมเชย” การประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “คนของพระราชา สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม” เนื่องในวันราชภัฏ โดยเข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Award

Award

Award

Print Friendly, PDF & Email