รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “หนูน้อยจ้าวเวหา สนามที่ 1 Drone Mission Thai PBS”

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สมาชิกชมรม PBRU Tech Startup เข้าร่วมการแข่งขัน “หนูน้อยจ้าวเวหา สนามที่ 1 Drone Mission Thai PBS” ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนานักบินรุ่นใหม่ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยบังคับ Drone เพื่อปฏิบัติภารกิจ ข้ามสิ่งกีดขวาง คำนวณจุดทิ้งสัมภาระจากการถอดสมการคณิตศาสตร์ เพื่อทิ้งสัมภาระให้ถูกต้อง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรับโล่ และเงินรางวัล 20,000 บาท ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร ทีม IT PBRU มีรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้ 1) นายเอกชัย พึ่งแย้ม Captain 2) นางสาววาสนา สุขสงวน Senior Co-Pilot 3)นายวาทิต บัวเทศ Co-Pilot 4) นที โต๊ะมิ Control/Maintenance อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.ศิริพร อ่วมศิริ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์หลักสนับสนุนโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

drone
drone
drone
drone
drone
drone
drone

Print Friendly, PDF & Email