อาจารย์และนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตร จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Award

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. อาจารย์กรกรต เจริญผล อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ  นายเอกชัย พึ่ง
แย้ม นางสาววาสนา สุขสงวน นายวาทิต บัวเทศ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “หนูน้อยจ้าวเวหา สนามที่ 1 Drone Mission ThaiPBS” จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Award
Award
Award Award

Print Friendly, PDF & Email