การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 4 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ 2) ทักษะการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 3) ทักษะการแข่งขันเขียนโปรแกรม 4) ทักษะการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน

Award
Award
Award Award Award Award
AwardAward Award

โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้
1) ทักษะการแข่งขันเขียนโปรแกรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2) ทักษะการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
3) ทักษะการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4) ทักษะการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Award
Award
Award
Award Award
Award
Award
Award Award Award

Print Friendly, PDF & Email