ค่ายรวมพลังไอทีเพื่อชุมชน ตามศาสตร์พระราชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีดำเนินกิจกรรมค่ายรวมพลังไอทีเพื่อชุมชน ตามศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านมะขามโพรง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีเปิด


Print Friendly, PDF & Email