รับบัตรนักศึกษาและสมุดฝากเงิน

ให้นักศึกษาภาคปกติที่เข้าใหม่ ปี 2560 รับบัตรนักศึกษาและสมุดฝากเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน พร้อมลงลายมือชื่อในสมุดเงินฝาก ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา่ 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคาร 14

รายละเอียด

Print Friendly, PDF & Email