ขอเชิญชวนให้นักศึกษาสอบ Certificate ฟรี ของ ICDL ที่รับรองโดยหน่วยงานรัฐบาลหลายหน่วยงาน

ขอเชิญชวนให้นักศึกษาสอบ Certificate ฟรี ของ ICDL ที่รับรองโดยหน่วยงานรัฐบาลหลายหน่วยงาน โดยจะให้ทดสอบกับระบบได้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นักศึกษาที่ทำคะแนนได้มากจะได้รับทุนไปดูงานที่สิงคโปร์ โดยให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU1qTEeBcxycTWw2gBU1dQV8FjA6j1GPcuph82dQE2CFLDyg/viewform?usp=pp_url  ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561นี้

Print Friendly, PDF & Email