การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

รายละอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email