การประชุมเสวนา

การประชุมเสวนาอนาคตการผลิตครูของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร (คนที่สองจากด้านขวา)ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมเสวนา “อนาคตการผลิตครูของประเทศไทย : จะกี่ปีถึงจะทำให้ประเทศได้ครูผู้มีความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง” ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคาร 20 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus