การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 นี้

Print Friendly, PDF & Email