ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ และอาจารย์ดนัย เจษฎาฐิติกุล ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

Course

Course

Course

Print Friendly, PDF & Email