การกำกับดูแลการจัดส่งนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือสถานศึกษากำกับดูแลการจัดส่งนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

Print Friendly, PDF & Email