นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขัน “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา Drone Mission”

          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา Drone Mission” รับถ้วยรางวัลจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเงินรางวัลรวม 11,500 บาท ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

          โดยมีอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ 1) อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 2) อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา 3) อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 4) นายธนัช ธนาประเสริฐสุข 5) นายนที โต๊ะมิ 6) นางสาววาสนา สุขสงวน 7) นายพีระพล พิมจันทึก 8) นายเอกชัย พึ่งแย้ม 9) นางสาวพิชญา จันทรวษ์ 10) นายมณฑล เสนานาญ

   

Print Friendly, PDF & Email