การรับบัตรประจำนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับบัตรประจำตัวนักศึกษา ในวันพุธที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Print Friendly, PDF & Email