แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระหว่งวันที่ 19-20 ก.พ. 2561 15.00-23.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email