นายพีรพล สุขพลาย ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษา

it

ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพล สุขพลาย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

Print Friendly, PDF & Email