ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) รอบรับตรงแบบโควตาเรียนดี

ดาวน์โหลดประกาศคลิ๊ก!!!

Print Friendly, PDF & Email