การแข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษา

การเเข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษาในงานการฉลองเทียนเเละหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 60

ขอแสดงความยินดีกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ในการเเข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษาในงานการฉลองเทียนเเละหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 60 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์

large candle

Print Friendly, PDF & Email