คณะฯ ร่วมถวายเทียนหลวง

ตัวแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายเทียนหลวง

อาจารย์กรกรต เจริญผล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะฯ ทั้ง 8 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

large candle large candle large candle large candle

Print Friendly, PDF & Email