พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ตัวแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

MOU

MOU

MOU

MOU

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus