พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

MOU

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (คนที่สองจากซ้าย) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และหน่วยงานเครือข่ายของชุมชนรูปธรรม ชุมชนไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Print Friendly, PDF & Email