นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 5

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 5 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
Print Friendly, PDF & Email