โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ในสถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Print Friendly, PDF & Email